Een krachtig netwerk voor de financieel adviseur!

Agenda

Klik hieronder op het agenda-item van uw keuze!

AANMELDEN


Hallo Upac-ers,

 

Wat staat er op het programma: een rondleiding door het Volvomuseum aan De Zodde 4, te 1231 MB  Loosdrecht.

Dit is een privé collectie van Ernst Kasteleijn. die ook een autohandel heeft.

Na afloop gaan we gezellig ergens een hapje eten.

Mochten er bijzonderheden ten aanzien van het eten zijn, zoals voedselallergieën, diëten of religieuze redenen, graag doorgeven bij je aanmelding (bij het vakje “opmerkingen”).

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Utrechtse Provinciale Assurantie Club

Betty Bohte, voorzitter

 

AANMELDEN

AANMELDEN


Hallo Upac-ers

 

De indeling van deze middag/avond is als volgt:

 

▪ 14.30 -15.45 uur  Bezoek aan de prijswinnende historische attractie onder het Domplein (adres Domplein 4 te 3512 JC Utrecht). Van de Romeinen, de roemrijke middeleeuwen tot aan het herbeleven van de storm van 1674, DOMunder neemt je mee door de bewogen geschiedenis van 2000 jaar Domplein, Utrecht, Nederland en Europa

▪ 16.00 uur  Koffie/thee met koek in de Sint Willebrorduskerk aan de Minrebroederstraat 21, 3512 BA Utrecht

▪ 16.15 - 16.45 uur  Rondleiding met uitleg van een gids door de Sint Willibrorduskerk.

▪ 17.00 uur diner in Bibelot (Oudegracht 181, 3511 NE Utrecht)


Mochten er bijzonderheden ten aanzien van het eten zijn, zoals voedselallergieën, diëten of religieuze redenen, graag doorgeven bij je aanmelding (bij het vakje “opmerkingen”).Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Utrechtse Provinciale Assurantie Club

Betty Bohte, voorzitter

 

AANMELDEN

AANMELDEN

 

Op 16 oktober bezoek aan Museum Sterrenwacht, Gebouw Sonnenborch, Zonnenburg 2 te 3512 NL  Utrecht.

Programma:

Omstreeks 15.00 uur aankomst op eigen gelegenheid bij het museum

Na een kopje koffie worden we welkom geheten door de directeur van het museum, de heer Bas Nugteren.

Omstreeks 15.30 begint de rondleiding. Afhankelijk van het aantal deelnemers in 1 of 2 groepen.

Diner:

Na deze rondleiding, volgt een diner. De plaats wordt nog bekend gemaakt aan degenen, die zich hebben aangemeld.

 

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur van de Utrechtse Provinciale Assurantie Club

Betty Bohte, voorzitter

AANMELDEN


Hallo Upac-ers,

 

 

Ook dit jaar organiseert de Seniorenvereniging a.s.r. weer een lezing over de belastingwijzigingen en Upac-ers mochten daarbij aansluiten.


Locatie: het vergadercentrum in het a.s.r. gebouw aan de Archimedeslaan 10 te Utrecht
Inloop vanaf 15.45 uur met koffie en thee.
De lezing begint om 16.15 uur en eindigt om 17.15 uur.


Mochten er bijzonderheden ten aanzien van het eten zijn, zoals voedselallergieën, diëten of religieuze redenen, graag doorgeven bij je aanmelding (bij het vakje “opmerkingen”).

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Utrechtse Provinciale Assurantie Club

Betty Bohte, voorzitter

 

AANMELDEN

Maak kennis met het Bestuur van de UPAC

De vereniging streeft naar een bestuurssamenstelling dat een afspiegeling is van het ledenbestand. Dit betekent dat het bestuur bestaat uit leden die werkzaam zijn bij verzekeraars, het intermediair, bij bancaire instellingen of aan de bedrijfstak gelieerde instanties.

Mr Betty Bohte-Dupree

Voorzitter

.

Steef Klarenbeek

secretaris/penningmeester

.

  contact

  Wilt u méér informatie over de UPAC?

  Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Over ons  Over UPAC

  De UPAC is één van de oudste assurantieclubs en oorspronkelijk voortgekomen uit de Amsterdamsche Beurs Club.

  Op 11 maart 1944 werd in Café-Restaurant Vredenburg in Utrecht de Contact Commissie Utrecht opgericht als onderafdeling van de Amsterdamsche Beurs Club (ABC). Het aantal leden van deze zelfstandige afdeling bedroeg 30 man. Tot 14 december 1948 heeft deze onderafdeling bestaan. Daarna -zo blijkt uit notulen- werd de naam gewijzigd in de UPAC.

  De koninklijke goedkeuring werd verkregen op 14 juni 1957; als oprichtingsdatum is echter altijd 11 maart 1944 aangehouden.

  De leden van de UPAC

  Het grootste deel van de leden komt voort uit de verzekeringswereld waarbij gedacht moet worden aan:

  • binnen- en buitendienst functionarissen van verzekeringsmaatschappijen
  • tussenpersonen
  • assuradeuren
  • experts en schaderegelaars

  Ook uit andere takken zijn de leden van de UPAC afkomstig, zoals:

  • advocatuur
  • notariaat
  • onroerend goed

  Activiteiten

  De UPAC organiseert:

  • lezingen
  • seminars
  • workshops

  De onderwerpen van de lezingen houden nauw verband met maatschappelijke- en sociale ontwikkelingen, die een rechtstreekse relatie hebben met verzekeringsadviezen. Om enkele onderwerpen te noemen:

  • ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de ziektekostenverzekering
  • ontwikkelingen bij de arbeidsongeschiktheid
  • ontwikkelingen in het belastingsysteem
  • ontwikkelingen in de nabestaandenzorg
  • enzovoort

  Jaarlijks worden zo'n 8 lezingen gehouden door vakgenoten en specialisten.

  Sociale functie

  De UPAC heeft ook een sociale functie, waarmee wordt bedoeld het elkaar leren kennen binnen en buiten de werksituatie. Het sociale contact tracht de UPAC te stimuleren met excursies naar bijvoorbeeld brandweer, veiligheidsinstituten, beveiligingsbedrijven e.d., waardoor het (branche) nuttige met het aangename wordt verenigd.

  Aankondiging activiteiten

  Ongeveer 3 weken voor iedere activiteit wordt u via het UPAC-nieuws van deze activiteit op de hoogte gesteld. Afhankelijk van het onderwerp kan het zijn dat u zich via deze website dient aan te melden. Dat hangt af van de verwachte opkomst en de te reserveren locatie. De meeste lezingen worden gehouden in de directe omgeving van Utrecht.