De UPAC zal per 1-1-2019 stoppen met haar activiteiten.
Alleen op 11 maart 2019 wordt nog een slotbijeenkomst gehouden in het kader van het 75 jarig bestaan.
Inschrijven hiervoor is niet meer mogelijk.
De Beursbengel wordt vanaf 1-1-2019 niet meer toegezonden.

Wilt u een bericht sturen dan kan dit naar:
info@upac.nl
UPAC_Logo